GABINET PSYCHOTERAPII I PSYCHOTRAUMATOLOGII

Rodamed Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów
Korytkowska 2, 62-700 Turek

Konsultacje możliwe są również online - poprzez komunikator SKYPE

To propozycja dla osób, które nie mają możliwości bezpośredniego spotkania w gabinecie: choroby, konieczności opiekowania się kimś bliskim lub mieszkają za granicą.Oferta
O mnieJestem psychoterapeutą, seksuologiem, psychotraumatologiem oraz zawodowym mediatorem sądowym.

Zapraszam do mojego gabinetu w Uniejowie.

Życie każdego z nas składa się z chwil lepszych i gorszych. Nierealne jest zakładanie, że można liczyć na same pozytywne zdarzenia. Czasami coś idzie zdecydowanie nie po naszej myśli. Warto jednak dążyć do poczucia spełnienia, zadowolenia i sensu istnienia. Nauczyć się takiego podejścia, które pozwala cieszyć się życiem, a nie mozolnie brnąć przez kolejne dni, bez światełka w tunelu trudności. Optymizm, poczucie nadziei i dobrego życia, przynoszącego wiele szczęśliwych chwil - to odwieczne ludzkie dążenia. Co więcej, każda osoba ma prawo kształtować swoje życie w taki sposób. Dobrą wiadomością jest to, że masz duży wpływ na własny dobrostan.

Skorzystanie z pomocy nie świadczy o Twojej słabości - wręcz przeciwnie - świadczy o tym, że traktujesz życie na tyle poważnie, że chcesz, by podążało w wybranym przez Ciebie kierunku.

Przyznanie się, że potrzebna jest pomoc specjalisty jest trudne i zajmuje dużo czasu. Ten pierwszy krok musimy wykonać sami. Kolejnym krokiem jest umówienie się na wizytę. Warto jednak podjąć ten trud, gdyż psychoterapia może przynieść wiele zmian - to na ile się zmienisz jest Twoją osobistą decyzją.

Korzyści z psychoterapii:
- Lepsze rozumienie swoich zachowań, potrzeb i uczuć - co pozwali Ci bardziej świadomie podejmować decyzje o swoim życiu.
- Bardziej satysfakcjonujące budowanie relacji z innymi ludźmi, pozwala czasem też czerpać więcej zadowolenia z ważnych dla ciebie relacji.
- Zanik, lub osłabienie dokuczających Ci objawów takich jak lęk, uczucie pustki, napięcie i "nerwy", dolegliwości somatyczne o podłożu psychicznym (np. bóle głowy, "ścisk żołądka", drżenie rąk itp.).
- Bardziej realne postrzeganie siebie, swoich możliwości, pragnień, celów życiowych i własnej wartości.

Współczesna wiedza na temat psychoterapii ma charakter wysoce zróżnicowany. Składa się z wielu dotyczących zaburzeń koncepcji, u których podstaw leżą odmienne założenia ontologiczne, epistemologiczne i wynikająca z nich praktyka psychoterapeutyczna. Niektóre z teorii z uwagi na podobną konceptualizację zjawisk patologicznych oraz metody postępowania terapeutycznego można pogrupować w tzw. szkoły psychoterapii, te zaś z kolei, tworzą teoretyczne kierunki (nurty) w psychopatologii.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu różnych nurtów psychoterapeutycznych pozwalają mi na to, aby w pracy klinicznej nie trzymać się ściśle jednej, konkretnej orientacji teoretycznej. Wykorzystuję techniki z różnych podejść psychoterapeutycznych, łącząc różne nurty w celu jak najbardziej optymalnego ich wykorzystania dla dobra klienta. Podejście takie wypływa z gruntownej wiedzy na temat łączonych podejść psychoterapeutycznych, i nie jest spontaniczną improwizacją.

Ukończyłam studia o specjalności:
- Psychotraumatologia - Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
- Psychologia sądowa z interwencją kryzysową i psychotraumatologią - Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
- Seksuologia kliniczna - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach, - Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna - Uniwersytet Opolski,
- Terapia rodzin - Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie,
- Zintegrowana Szkoła Psychoterapii Uzależnień - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
- Pedagogika i promocja zdrowia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
- Terapia pedagogiczna i Arteterapia - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
- Żywienie człowieka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Pozostałe kształcenie podyplomowe:
- Podyplomowa Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- Podyplomowe szkolenia z zakresu terapii małżeństw i par w Krakowie - Klinika Małżeńska oraz w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
- Podyplomowe studium "Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym" w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im Profesor Marii Orwid.

W ramach kształcenia akademickiego zrealizowałam następujące warsztaty:
Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia
Psychotraumatologia stresu
Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń
Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych
Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych
Diagnoza i ocena traumy psychicznej
Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych
Terapia narracyjna w traumie psychicznej
Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych - diagnoza i terapia psychologiczna
Podstawy kryminalistyki z elementami suicydologii
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i od substancji
Profilaktyka niedostosowania społecznego z elementami prewencji samobójstw
Psychopatologia, autodestruktywność, zaburzenia afektywne
Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
Choroba zagrażająca życiu jako sytuacja traumatyczna
Interwencja kryzysowa, pierwsza pomoc psychologiczna i inne działania w sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Uczestniczę systematycznie w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dysfunkcji seksualnych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Posiadam certyfikaty:
Zaburzenia seksualne w psychoterapii nerwic
Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet
Terapia dysfunkcji seksualnych mężczyzn
Diagnoza przyczyn wygasania współżycia między partnerami w długotrwałej relacji
Terapia hiperseksualności

Systematycznie superwizuję swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Jestem stałym mediatorem w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sądzie Okręgowym w Koninie oraz w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

Oferta

Czym jest trauma?

Trauma to swoista rana.

Wydarzenie traumatyczne to takie, które eliminuje lub zakłóca proces różnicowania i filtrowania oraz wygrywa z chwilowym zaprzeczeniem lub próbą załatania zniszczeń. Umysł zalewa taki rodzaj i taka ilość bodźców, że nie sposób ich zrozumieć i poradzić sobie z nimi. Pojawia się odczucie jakby w świecie wewnętrznym wydarzyło się coś niezwykle gwałtownego, co stanowi odbicie gwałtownych wydarzeń, które w odczuciu osoby lub w rzeczywistości miały miejsce w świecie zewnętrznym. Dochodzi do masywnej dezorganizacji funkcjonowania , co przybiera postać jakiegoś rodzaju załamania.

Trauma jest wydarzeniem obezwładniającym istniejące obrony przed lękiem w sposób, który jednocześnie potwierdza te najgłębsze uniwersalne lęki. Poczynione zniszczenia zazwyczaj nie są ani błahe, ani przemijające. Ogromne znaczenie ma więc forma pomocy, czy to uzyskana przypadkowo, czy poszukiwana, zaplanowana i zorganizowana.

Skutki psychiczne urazu

Skutki psychiczne odniesionego urazu psychiatria klasyfkuje jako lęk społeczny, zaburzenia adaptacyjne, depresję, zaburzenia kontroli impulsów, uzależnienia, zaburzenia osobowości, ADHD, OCD, a nawet próby samobójcze i samobójstwa. W ostatnim 30-leciu najlepiej jednak udokumentowano charakterystyczne dla reakcji na uraz rozpoznania PTSD – zaburzenia stresowego pourazowego (zespół stresu pourazowego) i ASD/ASR – ostrego zaburzenia stresowego (ostra reakcja na stres).

W DSM-IV kryterium diagnostyczne ponownego przeżywania zdarzenia urazowego stanowi, że to zdarzenie w sposób uporczywy jest przeżywane ponownie w przynajmniej jeden z następujących sposobów:
• uporczywe i natrętne wspomnienia zdarzenia obejmujące wyobrażenia, myśli i spostrzeganie;
• powracające, sprawiające cierpienie sny dotyczące zdarzenia;
• fizyczne bądź psychiczne odczuwanie jak gdyby zdarzenie urazowe powracało (obejmujące poczucie ponownego doświadczenia, iluzje, omamy i epizody obsesyjnych reminiscencji);
• intensywny dystres psychologiczny spowodowany ekspozycją na coś, co wewnętrznie lub zewnętrznie symbolizuje lub przypomina jakiś aspekt zdarzenia urazowego;
• fizjologiczna reaktywność przy ekspozycji na wewnętrzne i zewnętrzne wpływy, symbolizujące lub przypominające jakiś aspekt zdarzenia urazowego.
• Kryterium diagnostyczne unikania wiąże się z uporczywym unikaniem bodźców związanych z urazem i z nieobecnym przed urazem, paraliżem ogólnej wrażliwości, uwidaczniającym się co najmniej w trzech (lub więcej) z następujących przejawów:
• przed urazem przynajmniej dwa objawy z następujących:
• trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu;
• drażliwość lub wybuchy gniewu; trudności w koncentracji;
• nadmierna czujność;
• wyolbrzymiony odzew na bodziec.

Terapia traumy

Pamięć to wybór obrazów, jedne są ulotne, inne na zawsze zapisane w umyśle. Każdy obraz jest jak nić (...) nici splatają się ze sobą, tworząc skomplikowane wzorzyste tkaniny. Każda tkanina to opowieść. Ta opowieść to nasza przeszłość (...) Podobnie jak inni przede mną, mam dar widzenia. Jednak prawda zmienia kolor w zależności od tego, jakie jest światło. Jutro może być jaśniejsze niż wczoraj.

Eve's Bayou

LUDZIE OD ZAWSZE dręczeni są wspomnieniami, które przepełniają ich lękiem, przerażeniem , gniewem i nienawiścią, które wzbudzają pragnienia zemsty, poczucie bezradności i straty. Od literatury starożytnej tworzonej przez Greków, Sumeryjczyków i Egipcjan, przez setki współczesnych książek opisujących traumatyczne przeżycia, aż po wieczorne wiadomości i zwierzenia celebrytów , trauma była i jest w centrum ludzkiego doświadczenia.
Poza, wydawałoby się odwieczną, skłonnością człowieka, żeby sprowadzać cierpienie i traumę na innych, posiadamy też zdolność przetrwania, adaptacji i wreszcie przekształcania traumatycznych przeżyć. Doświadczeni terapeuci w swojej pracy z osobami, które cierpią wskutek strasznych przejść, korzystają z tej wrodzonej zdolności do odradzania się i zdrowienia.
Wśród traumatycznych wydarzeń znajdują się między innymi (choć nie tylko): wojna, napaść, molestowanie, wykorzystanie, wypadki, inwazyjne procedury medyczne, katastrofy naturalne, bycie świadkiem okaleczenia lub nagłej śmierci najbliższych osób). Każda z tych sytuacji stanowi szok dla organizmu i może zachwiać biologiczną, psychologiczną i społeczną równowagą człowieka, a wspomnienie wydarzenia może przyćmić wszystkie inne doświadczenia i uniemożliwiać docenianie tego, co dzieje się tu i teraz. Ta TYRANIA PRZESZŁOŚCI zakłóca umiejętność skupienia się zarówno na nowych, jak i na znanych sytuacjach. Gdy pamięć staje się selektywna, sen staje się wrogiem, a życie traci kolory.
Sukces w życiu polega nie tylko na tym, by zmniejszyć stres i przynieść ulgę w cierpieniu. Chodzi też o to, by skupić się na swoim dobrostanie we wszystkich aspektach własnego istnienia. Negatywne, nieprzetworzone wspomnienia mogą zaciskać macki wokół twojego życia, uniemożliwiając ci ujawnienie pełnego potencjału. Zidentyfikowanie obszarów, w których utknąłeś, i wykorzystanie technik, których możesz się nauczyć w procesie terapii, pomoże ci pokierować życiem zgodnie z oczekiwaniami. Dużo łatwiej jest dobrze wypaść, kiedy w naszym życiu panuje równowaga i gdy jest ono względnie wolne od lęku i depresji. Włączenie narzędzi do poprawy osiągnięć stanowi zatem logiczny krok.

Dojazd

Kontakt

Rodamed Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów
Korytkowska 2
62-700 Turek

99-201 Uniejów
ul. Podleśna 53

Rejestracja wyłącznie telefoniczna
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 19.00
tel. 517301547

www.terapiatraumy.com
www.mediator-raczynska.pl
www.seksuolog-raczynska.pl